AFLA MAI MULTE! INSCRIERE ONLINE

ATESTAT MANAGER INCHIRIERE

Conditii de inscriere atestat manager inchiriere:

– absolvent de liceu (cu sau fara diploma de bacalaureat);
– apt psihologic

– cazier judiciar curat

Acte necesare pentru inscriere atestat manager inchiriere:

– copie act de studii si act de identitate/ permis de conducere (dupa caz);
– taxa examinare 67 lei, platita la Oficiul Postal in contul ARR;
– aviz psihologic – care se face in cadrul scolii noastre;
– cazier judiciar;
– fisa tip inscriere (de la scoala).
Tariful este de 790 de lei, cu REDUCERE 200 lei = 590 lei si include pregatirea teoretica in cadrul scolii noastre si suportul de curs. Se poate plati in rate, cu minimum 100 lei avans la inscriere.
Se poate plati in rate prin BT Star.

Pasii pe care trebuie sa-i parcurgeti pentru obtinerea atestatului manager inchiriere sunt urmatorii:

– Inscrierea la cursuri cu un avans minim de 100 de lei
– Se completeaza cererea de inscriere. Tot atunci primiti suportul de curs gratuit si este bine sa-l studiati pana ce incep cursurile.

Examenul se va sustine o data pe luna (sambata), pe calculator, in functie de datele de examinare stabilite de catre ARR. Ora la care se va desfasura examenul va fi transmisa vineri, inainte de examen catre cursanti.
Examenul pentru obtinerea certificatului de pregatire profesionala consta  intr-o proba cu durata de 60 minute, cuprinzand 60 de intrebari cu 4 variante de raspuns, dintre care una singura este corecta.
Pentru promovarea examenului, candidatii trebuie sa raspunda corect la cel putin 70% din intrebari.
Valabilitatea acestuia este de 10 ani si e recunoscut doar pe teritoriul tarii.

Rezultatul

Rezultatul examinarii se comunica candidatilor in aceeasi zi, iar eventualele contestatii se depun in termen de 3 zile de la comunicare la sediul Autoritatii Rutiere Romane – A.R.R.
Dupa ce veti fi declarat admis va trebui sa achitati in contul ARR RO74TREZ306501701X013999, Banca Trezoreria Galati, cod fiscal: 23812074, o chitanta de 41 de lei / eliberare atestat.
Cu o copie dupa cartea de identitate, permisul de conducere, o fotografie tip buletin si chitanta platita va veti prezenta la ARR Galati pentru a va ridica atestatul.
IMPORTANT! Nu puteti intra in examen fara cartea de identitate si permis de conducere (dupa caz) sau daca nu aveti toate actele necesare la dosar!

 

În conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare, prin termenul de manager de transport în regim de închiriere se înțelege: persoana fizică angajată a unui transportator autorizat care este persoană juridică sau asociație familială și care conduce permanent și efectiv activitățile de transport în regim de închiriere ale acestuia
Pregătirea și atestarea profesională a managerilor de transport rutier în regim de închiriere este reglementată prin:

– Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare;
– Normele privind pregătirea și atestarea profesională a managerilor de transport rutier în regim de închiriere aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 879/2016.
Potrivit art. 1 alin. (2) din Normele aprobate prin HG nr. 879/2016, pot avea acces la pregătirea profesională a managerilor de transport în regim de închiriere, persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 7^1 alin. (1) lit. b)-d) din Lega nr. 38/2003 privind transportul în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare, adică:
– respectă condițiile de onorabilitate prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) pct. 1;
– este absolvent de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat;
– are reşedința curentă în România, în sensul prevederilor art. 26 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 februarie 2014 privind tahografele în transportul rutier și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 60 din 28 februarie 2014.

Condițiile de onorabilitate prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) pct. 1 din Legea nr. 38/2008 privind transportul în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite dacă din certificatul de cazier judiciar rezultă că persoana în cauză nu a fost condamnată pentru:
– infracțiuni contra siguranței pe drumurile publice;
– infracțiuni privind traficul și consumul de droguri;

– infracțiuni contra vieții, sănătății și integrității corporale;
– infracțiuni privind traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile;
– infracțiuni contra libertății și integrității sexuale;
– infracțiuni contra patrimoniului.
În sensul articolului 26 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 februarie 2014 , „reședință curentă” înseamnă locul unde o persoană locuiește de obicei, și anume cel puțin 185 de zile pe an calendaristic, în virtutea unor legături personale și profesionale sau, în cazul unei persoane fără legături profesionale, în virtutea unor legături personale care indică o legătură strânsă între persoana respectivă și locul în care locuiește.

INSCRIE-TE ACUM!