AFLA MAI MULTE! INSCRIERE ONLINE

ATESTAT REGIM INCHIRIERE

Conducătorul auto care efectuează transport de persoane în regim de închiriere trebuie să dețină un certificat de atestare a pregătirii profesionale, care să confirme dobândirea cunoștinţelor profesionale în calitate de conducător de autovehicul de transport rutier de persoane în regim de închiriere.

Pentru obținerea certificatului de atestare a pregătirii profesionale, candidatul trebuie să urmeze un curs de pregătire profesională și să promoveze examenul care constă în rezolvarea unui test-grilă.

Certificatul de atestare a pregătirii profesionale se eliberează pentru o perioadă nedeterminată, cu viza obligatorie la 5 ani. Viza acordată în urma susținerii unui examen care constă în rezolvarea unui test-grilă, fără a mai fi necesară urmarea unui curs de pregătire profesională.

Certificatul de atestare a pregătirii profesionale este valabil în condițiile în care este vizat la termen și conducătorul auto face dovada că este apt din punct de vedere medical și psihologic pentru transportul public de persoane și deține permis de conducere corespunzător.

Pregătirea și atestarea profesională a conducătorilor care efectuează transport de persoane în regim de închiriere este reglementată prin:
– Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare;
– Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 3/2008 pentru aprobarea Normelor privind atestarea profesională a conducătorilor auto care efectuează transport de persoane în regim de taxi sau transport în regim de închiriere și agrearea autovehiculelor care efectuează transport în regim de taxi.

Pentru a putea practica transportul de persoane în regim de închiriere, conducătorul auto trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să aibă permis de conducere categoria B valabil, cu o vechime de cel puțin 2 ani;
b) să dețină certificat de atestare profesională valabil;
c) să fie apt din punct de vedere medical și psihologic;
d) să aibă vârsta minimă de 21 de ani;
e) să nu aibă mențiuni în certificatul de cazier judiciar privitoare la faptele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) pct. 1 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare, respectiv să rezulte că persoana în cauza nu a fost condamnată pentru:

– infracțiuni contra siguranței pe drumurile publice;
– infracțiuni privind traficul și consumul de droguri;
– infracțiuni contra vieții, sănătății și integrității corporale;
– infracțiuni privind traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile;
– infracțiuni contra libertății și integrității sexuale;
– infracțiuni contra patrimoniului.

Tariful este de 380 LEI, cu REDUCERE 100 LEI = 280 LEI* (+ 50 lei – programare examen) și se poate plăti în rate.