AFLA MAI MULTE! INSCRIERE ONLINE

CPI SCURT MARFA

Pentru a-și putea exercita ocupația, conducătorii auto titulari ai permiselor de conducere corespunzătoare pentru cel puțin una dintre categoriile C1, C1E, C şi CE, respectiv D1, D1E, D şi DE, trebuie să deţină un nivel minim de cunoştinţe necesare desfăşurării profesiei, cunoştinţe ce trebuie actualizate periodic.

Certificatul de calificare profesională iniţială, denumit în continuare CPI reprezintă dovada calificării profesionale iniţiale, şi poate fi obţinut conform prevederilor Normelor din Anexa nr. 2 la OMT nr. 1214/2015

Conducătorii auto care efectuează transport de marfă care sunt titularii unui CPI şi care îşi dezvoltă sau îşi schimbă activitatea pentru a efectua transport de persoane ori invers, nu trebuie să mai parcurgă părţile comune ale celor două tipuri de calificare iniţială, ci doar părţile specifice noii calificări, urmate de promovarea unui examen teoretic. Pe cale de consecință, titularii unui CPI care doresc obținerea unui alt CPI pentru celălalt tip de transport, vor susține un examen teoretic cu o singură probă care se limitează la materiile corespunzătoare tipului de transport pentru care se solicită noua calificare iniţială (examen cunoscut sub denumirea de CPI scurt). Totuși, aceşti conducători auto vor susţine, în mod obligatoriu, examenul practic în totalitate.

Sunt exceptați de la obligativitatea calificării iniţiale conducătorii auto care sunt:

a) titularii unui permis de conducere pentru cel puțin una dintre categoriile D1, D1E, D şi DE, eliberat până la data de 9 septembrie 2008;
b) titularii unui permis de conducere pentru cel puțin una dintre categoriile C1, C1E, C şi CE, eliberat până la data de 9 septembrie 2009.

INSCRIE-TE ACUM!