AFLA MAI MULTE! INSCRIERE ONLINE

MANAGER TRANSPORT MARFA SAU PERSOANE

Conditii de inscriere:

– absolvent de liceu (cu sau fara diploma de bacalaureat);
– apt psihologic

Acte necesare pentru inscriere:

– copie act de studii si act de identitate/ permis de conducere (dupa caz);
– taxa examinare 67 lei, platita la Oficiul Postal in contul ARR;
– aviz psihologic – care se face in cadrul scolii noastre;
– fisa tip inscriere (de la scoala)
Tariful este de 790 de lei, cu REDUCERE 200 lei = 590 lei si include pregatirea teoretica in cadrul scolii noastre si suportul de curs. Se poate plati in rate, cu minimum 100 lei avans la inscriere.
Se poate plati in rate prin BT Star.

Pasii pe care trebuie sa-i parcurgeti pentru obtinerea atestatului pentru persoana desemnata sunt urmatorii:

–  Inscrierea la cursuri cu un avans minim de 100 de lei
– Se completeaza cererea de inscriere. Tot atunci primiti suportul de curs gratuit, si este bine sa-l studiati pana ce incep cursurile.
Examenul se va sustine o data pe luna (sambata/duminica), pe calculator, in functie de datele de examinare stabilite de catre ARR. Ora la care se va desfasura examenul va fi transmisa vineri, inainte de examen catre cursanti.

Examenul pentru obtinerea certificatului de pregatire profesionala consta in urmatoarele probe:

– o proba cu durata de 2 ore, cuprinzand 100 de intrebari cu 4 variante de raspuns dintre care doar una corecta;
– o proba cu durata de 2 ore, cuprinzand un studiu de caz cu 20 de intrebari.
Pentru promovarea examenului, candidatii trebuie sa obtina cel putin 60% din totalul punctelor acordate per total la cele 2 probe, fara ca procentajul punctelor obtinute la fiecare proba sa fie mai mic de 50% din punctele posibile.
Rezultatul examinarii se comunica candidatilor in aceeasi zi, iar eventualele contestatii se depun in termen de 3 zile de la comunicare la sediul Autoritatii Rutiere Romane – A.R.R. Candidatii respinsi pot sustine o singura data un nou examen la data si in locul comunicate de comisia de examinare. Candidatii respinsi si la acest examen se pot prezenta la urmatoarea examinare numai dupa ce au urmat un nou curs de specialitate.
Rezultatele la examen se vor afla in aceeasi zi dupa corectarea probei scrise.
Dupa ce veti fi declarat admis va trebui sa achitati in contul ARR RO74TREZ306501701X013999, Banca Trezoreria Galati, cod fiscal: 23812074, o chitanta de 41 de lei / eliberare atestat.
Cu o copie dupa cartea de identitate, permisul de conducere, o fotografie tip buletin si chitanta platita va veti prezenta la ARR Galati pentru a va ridica atestatul.
IMPORTANT! Nu puteti intra in examen fara cartea de identitate si permis de conducere (dupa caz) sau daca nu aveti toate actele necesare la dosar!

In exercitarea functiei sale, managerul de transport are responsabilitati privind:

a) asigurarea respectarii reglementarilor in vigoare privind transporturile rutiere la efectuarea operatiunilor de transport rutier;
b) asigurarea unei stari tehnice a vehiculelor corespunzatoare, conform reglementarilor in vigoare;
c) instruirea personalului care este implicat in operatiuni de transport rutier;
d) asigurarea documentelor prevazute de reglementarile in vigoare la efectuarea operatiunilor de transport rutier;
e) asigurarea calificarii corespunzatoare a personalului implicat in operatiuni de transport rutier, conform reglementarilor in vigoare;
f) redactarea raportului anual referitor la activitatea de transport rutier derulata, care se va pastra pentru o perioada de 5 ani si care va fi pus la dispozitie organismelor de control, la cererea acestora;
g) evidenta documentelor de transport;
h) evidenta diagramelor tahograf utilizate, conform reglementarilor in vigoare;
i) intocmirea rapoartelor cu privire la accidentele, incidentele sau infractiunile constatate in timpul operatiunilor de transport rutier;
j) punerea la dispozitie organismelor de control a tuturor documentelor care atesta dreptul si modalitatea de efectuare a operatiunilor de transport rutier, precum si a oricaror alte documente sau evidente solicitate in legatura cu activitatea de transport rutier.

INSCRIE-TE ACUM!