AFLA MAI MULTE! INSCRIERE ONLINE

PSIHOLOGIA MUNCII

Examinare in Psihologia muncii şi organizaţională
Legislaţia actuală impune ca angajarea, menţinerea în funcţie work-employeeattractioncom(control periodic), reluarea sau schimbarea activităţii de bază a unui salariat, promovarea acestuia, indiferent de pregătire şi vârstă, se va face numai după ce a efectuat un control medical şi o verificare a aptitudinilor psiho-profesionale = examinare psihologica (H.G. nr. 355 din 2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, precum şi Legea Sănătăţii şi Securităţii în Muncă nr. 319 din 2006).
Serviciile de psihologia muncii completează investigaţiile medicale solicitate de medicul de medicina muncii pentru întocmirea fişei de aptitudini pentru fiecare dintre angajaţii companiei dumneavoastră.
Astfel, vă stăm la dispoziţie cu următoarele tipuri de evaluări psihologice:
Evaluarea psihologică la angajare face parte din procesul de selecţie, desfăşurat după recrutare, şi are rolul de a evidenţia dacă un candidat are într-adevăr abilităţile, aptitudinile şi atitudinea potrivită astfel încât să poată îndeplini cu succes cerinţele locului de muncă specificate în fişa postului. Pentru parcurgerea ei nu trebuie să existe o reglementare legală expresă, deoarece orice angajator îşi doreşte angajaţi capabili să aducă plus valoare companiei sale.

Trebuie totuşi specificat faptul că pentru anumite meserii şi profesii, acest tip de evaluare este obligatoriu, menţionăm aici:

 • personal cu funcţie de decizie (funcţionar public cu atribuţii de interpretare şi aplicare a legilor în vigoare);
 • cadre didactice;
 • personal sanitar superior, mediu şi personal educativ;
 • muncă la înălţime;
 • muncă în condiţii de zgomot;
 • muncă în condiţii de izolare;
 • lucru în tura de noapte;
 • muncă în câmpuri electrice;
 • muncă în câmpuri electromagnetice;
 • manipulare de substanţe toxice şi stupefiante;
 • muncă în mediu subteran;şi de asemeni:
 • cetăţenii străini care lucrează pe teritoriul României;
 • angajaţii care conduc autovehicule de serviciu sau personale în interesul firmei şi în timpul orelor de serviciu sau se deplasează cu acestea între locul de muncă şi domiciliu.

Evaluarea psihologică periodică este importantă pentru o organizaţie care-şi doreşte ca rezultatele sale să fie continuu optimizate. Angajaţii unei companii pentru a fi performanţi trebuie să simtă faptul că sunt reprezintă o parte importantă din ea, că participă activ la viaţa şi la creşterea ei. Un angajator nu trebuie să piardă din vedere faptul că motivaţia la locul de muncă poate fluctua, interesele, aspiraţiile se schimbă şi drept urmare calitatea muncii depuse de coechiperii săi poate suferi modificări nedorite. Pentru a avea informaţii despre gradul de producere a acestora sunt necesare aceste evaluari periodice. Tot ele ne pot oferi posibilitatea cunoaşterii tendinţelor de evoluţie a abilităţilor şi aptitudinilor evaluate la angajare, oferindu-ne suportul decizional legat de necesitatea de formare şi dezvoltare personală şi profesională a colegilor noştri de muncă, de nivelul de adaptare la cerinţele crescânde a postului sau a funcţiei pe care o ocupă.
Evaluările psiho-aptitudinale periodice se pot realiza la diferite intervale de timp: bianual, anual, la interval de doi sau trei ani în funcţie de cerinţele locului de muncă, de opţiunea angajatorului, de recomandarea medicului de medicina muncii, însă trebuie respectate prevederile legale prevăzute pentru meseriile şi profesiile enunţate la evaluările pentru angajare.
Evaluarea psihologică la schimbarea funcţiei este şi ea o parte componentă a selecţiei profesionale ce urmează procesului de recrutare internă desfăşurat de către departamentul de resurse umane a unei companii. Posibilitatea oferită de companie unui angajat de a lucra într-un alt departament trebuie dublată de verificarea posibilităţilor acelui angajat de a desfăşura o muncă cu un randament ridicat.
Evaluarea psihologică pentru promovare profesională este o etapă importantă în procesul de creştere în carieră a unui angajat. Compania îi oferă posibilitatea de a se forma şi dezvolta profesional, iar acesta la rândul său trebuie să fie capabil să facă faţă cererilor şi nevoilor ei crescânde de performanţă din partea sa. În urma unei asemeni evaluări, managerul are posibilitatea să obţină informaţiile necesare în luarea hotărârii de a-şi supune subalternul la un salt profesional sau nu. Să nu uităm că este foarte important ca „omul potrivit să fie la locul potrivit şi la timpul potrivit”.
Evaluarea psihologică la reluarea activităţii se realizează după un concediu medical prelungit sau după unul de maternitate/paternitate.

INSCRIE-TE ACUM!